Wat is natuurgeneeskunde?

Het menselijk lichaam is één geheel en het functioneren ervan kan belemmerd worden door verkeerde voeding, slechte nachtrust of stress met een verstoorde darmwerking als gevolg. Hierdoor ontstaan er schadelijke stoffen in de spijsvertering die een ontregelende invloed hebben op de rest van het lichaam. Een sterkere toxinebelasting heeft allereerst een belasting van de lever en de nieren tot gevolg. Bij een minder goede werking van deze organen zullen afvalstoffen zich ophopen. Natuurgeneeskunde besteedt veel aandacht aan de stofwisseling in het algemeen en aan de functies van darmen, nieren en lever in het bijzonder.
Het belangrijkste effect van natuurgeneeskundige preparaten is het bevorderen van de uitscheiding van afval- en gifstoffen. De werking van organen wordt gestimuleerd met herstel van het evenwicht en het verdwijnen van ziekte als resultaat.

Wat zijn alternatieve geneeswijzen?

Alternatieve geneeswijzen zijn de geneeswijzen die niet aan de Nederlandse reguliere universiteiten worden onderwezen en die alle vormen van diagnostiek en therapie (behandeling) kunnen bevatten. Tot de bekendste alternatieve geneeswijzen behoren homeopathie, fytotherapie, orthomoleculaire voeding, acupunctuur, paranormale geneeskunde, manuele therapie, ontspanningstherapie en bijvoorbeeld de antroposofische geneeskunde.

Wat is kinesiologie?

Kinesiologie is een vorm van therapie. D.m.v. spiertesten wordt onbalans in het lichaam opgespoord. Dit zorgt ervoor dat iemand zich bewust wordt van de oorzaak van de klacht. Hierdoor wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam geactiveerd tot herstel, waardoor de symptomen van een klacht verdwijnen, doordat de oorzaak wordt aangepakt.

Wat is integratieve geneeskunde?

Integratieve geneeskunde is geneeskunde waarbij reguliere geneeskunde samengaat met complementaire geneeskunde, zoals antroposofische geneeskunde, homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde en traditioneel Chinese geneeskunde. Daarbij wordt niet alleen de klacht bestreden; er wordt gekeken naar de mens als geheel.

Wat doet een natuurgeneeskundig therapeut?

De natuurgeneeskundig therapeut reactiveert het natuurlijke genezende vermogen van het lichaam. Dit vindt plaats door het gebruik van natuurlijke middelen en technieken, speciaal samengesteld op de behoeften van uw eigen lichaam. Het doel is een versterking van het zelfregulerende vermogen, het ontwikkelen van een gezonde leefstijl en het behoud van lichamelijk en psychisch evenwicht.

Waarbij kan natuurgeneeskunde worden ingezet?

In de natuurgeneeskundige visie zijn ziektesymptomen nuttige reacties op een disbalans in het lichaam. Kwalen als astma, bronchitis, allergie, artrose, reuma, psoriasis, candida, spastische darm, verstopping, maagzuur, galstenen, buikkramp, ziekte van Pfeiffer, incontinentie, ouderdomsklachten, hartproblemen en hoge bloeddruk kunnen hiervan het gevolg zijn.

Worden de consulten vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Een lijst van de zorgverzekeraars die mijn consulten vergoeden staat bij Tarieven. Wilt u weten hoeveel u precies terugkrijgt? Kijk dan op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde

Alternatief of regulier?

Onder de natuurgeneeskunde verstaat men alle geneeswijzen waarbij uitgegaan wordt van het zelf genezend vermogen van de patiënt. De patiënt dient dan ook duidelijk betrokken te zijn bij de alternatieve behandeling van de therapeut. Vaak moet het hele leefpatroon worden aangepast, met het risico dat alles in het teken van de ziekte komt te staan, maar met het voordeel dat men weer het gevoel krijgt de ziekte zelf in de hand te hebben. Een gevoel van onafhankelijkheid dat het genezingsproces gunstig zal beïnvloeden.

De moderne geneesmiddelen die in de reguliere geneeskunde worden gebruikt, bieden veelal een oplossing op korte termijn voor bepaalde kwalen. Maar hoewel deze allopathische geneesmiddelen de symptomen bestrijden, nemen ze vaak de oorzaak niet weg. Vooral uit onvrede met deze situatie richten veel patiënten zich tot de natuurgeneeskunde. Zo zijn oude technieken herontdekt of voor het eerst in onze maatschappij geïntroduceerd, omdat ze een grotere keus aan behandelingswijzen bieden en ze erop gebaseerd zijn om u meer verantwoording te laten dragen voor uw eigen gezondheid.

Als ik bij u kom, hoef ik dan niet meer naar de huisarts?

Er wordt complementaire gezondheidszorg geboden. Dit kan niet als vervanging worden gezien van de reguliere gezondheidszorg. Ik streef te allen tijde naar samenwerking tussen de reguliere geneeskunde en de natuurgeneeskunde.

Ik weet al wat ik heb. Is een eerste gesprek dan nodig?

Er wordt altijd een anamnese uitgevoerd uit tijdens een eerste gesprek. Ik behandel de mens als een geheel van lichaam, geest en omgeving. De klacht vormt een onderdeel van dit geheel.

Wat houdt het holistisch principe precies in?

De natuurgeneeskundige neemt bij zijn verzorgingsmethode voortdurend het natuurfilosofisch principe als uitgangspunt. Dat richt zich in de eerste plaats op het totale welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk, van de patiënt. Omdat het gaat om een juiste werking van het organisme in zijn totaliteit, richt de aandacht van de natuurgeneeskundige zich dan ook in eerste instantie op de mens als geheel. Deze holistische toepassing gaat dus uit van de totaliteit van de patiënt, zodat niet alleen uitsluitend het zieke lichaamsdeel aandacht krijgt, maar de gehele mens.

Hoeveel behandelingen zijn er gemiddeld nodig?

Dit hangt sterk van de oorzaak van je klacht af. Gemiddeld zijn er 3 tot 4 behandelingen nodig. Misschien vind je het prettig om na een paar maanden nog eens terug te komen en te kijken waar je staat, net zoals je de tandarts bezoekt voor een halfjaarlijkse controle.

Welke bijwerkingen hebben supplementen?

Gebruik je natuurlijke supplementen, dan zijn er vrijwel nooit bijwerkingen. Het is belangrijk je supplementen gebruik te bespreken met je therapeut. Soms kunnen er bijwerkingen optreden in combinatie met reguliere medicijnen.


KVK: 68593724